Xin chào .Hãy đăng ký 1 trong 2 gói sau:
+ Gói vip VIP DK3 gửi 1024 (5.000 VNĐ/ngày, gia hạn hàng ngày)
+ Gói thường DK2 gửi 1024 (3.000 VNĐ/ngày, gia hạn hàng ngày)